Models, algorithms and performance analysis for adaptive operating room scheduling

G. Xiao, W. van Jaarsveld, M. Dong, J. van de Klundert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Models, algorithms and performance analysis for adaptive operating room scheduling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen