Modelocked and tunable InAs/InP (100) quantum dot lasers in the 1.5 µm to 1.8 µm region

E.A.J.M. Bente, M.S. Tahvili, B.W. Tilma, J. Kotani, M.K. Smit, R. Nötzel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelocked and tunable InAs/InP (100) quantum dot lasers in the 1.5 µm to 1.8 µm region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen