Modelling visibility of temporal light artefacts

Małgorzata Perz

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

986 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling visibility of temporal light artefacts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen