Modelling visibility of temporal light artefacts

Małgorzata Perz

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

899 Downloads (Pure)

Samenvatting

Stroboscopic visibility measure – understanding how people experience LED-light fluctuation
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Heynderickx, Ingrid E.J., Promotor
  • Vogels, Ingrid M.L.C., Co-Promotor
  • Sekulovski, Dragan, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning5 feb 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4681-7
StatusGepubliceerd - 5 feb 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling visibility of temporal light artefacts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit