Modelling traffic flows with queueing models : a review

T. Woensel, van, N.J. Vandaele

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

88 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling traffic flows with queueing models : a review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Mathematics