Modelling tourist destination choice using a decision table induction algorithm

M. Middelkoop, van, A.W.J. Borgers, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The authors report on the development and test of a rule-based model of tourist destination choice, using decision tables to represent the rules that specify the conditions under which particular destination choices are made. Rules are extracted from empirical data on tourist destination choice, collected in the Netherlands in 1998. The specification of the model and its performance are discussed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1669-1688
Aantal pagina's19
TijdschriftEnvironment and Planning A
Volume35
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling tourist destination choice using a decision table induction algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit