Modelling the user: How design for sustainable behaviour can reveal different stakeholder perspectives on human nature

Dan Lockton, David Harrison, Neville A Stanton

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelERSCP-EMSU 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit