Modelling the transient visual system

A.C. Brinker, den

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Roufs, J.A.J., Promotor
  • Eykhoff, Pieter, Promotor
Datum van toekenning17 mrt 1989
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit