Modelling the sulfidation of molybdenum oxides: a mechanistic study

Thomas Weber, J.C. Muijsers, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)301
  Aantal pagina's1
  TijdschriftBulletin des Sociétés Chimiques Belges
  Volume104
  Nummer van het tijdschrift4-5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995
  EvenementVth Workshop on hydrotreating catalysis - Lille, België
  Duur: 5 apr 19956 apr 1995

  Citeer dit