Modelling the interaction between plasticity and the austenite-martensite transformation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling the interaction between plasticity and the austenite-martensite transformation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen