Modelling the behaviour of high density tropical hardwood species loaded perpendicular to grain

G.H.J. Fransen, A.J.M. Leijten

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling the behaviour of high density tropical hardwood species loaded perpendicular to grain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agricultural and Biological Sciences

    Material Science