Modelling social interactions between individuals for joint activity-travel scheduling

N.A. Ronald, T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling social interactions between individuals for joint activity-travel scheduling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science