Modelling security and trust with Secure Tropos

P. Giorgini, H. Mouratidis, N. Zannone

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

  47 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling security and trust with Secure Tropos'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Zaken en Economie