Modelling production management systems

H.J. Pels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

175 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)279-307
TijdschriftComputers in Industry
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit