Modelling of voids in complex radio frequency plasmas

W.J. Goedheer, V. Land, J. Venema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling of voids in complex radio frequency plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics