Modelling of some equilibrium thermodynamic properties of polymer systems

A.A.M. Stroeks

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  301 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lemstra, Piet, Promotor
  • Simha, R., Promotor, Externe Persoon
  • Nies, Eric, Co-Promotor
  Datum van toekenning21 mei 1991
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit