Modelling of rechargeable NiMH batteries

A. Ledovskikh, E.A. Verbitskiy, A. Ayeb, P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling of rechargeable NiMH batteries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering