Modelling of novel porous inserted micro-tubular, single-chamber solid oxide fuel cells (MT-SC-SOFCs)

N. Akhtar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling of novel porous inserted micro-tubular, single-chamber solid oxide fuel cells (MT-SC-SOFCs)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen