Modelling of input-parameter dependency for performance predictions of component-based embedded systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling of input-parameter dependency for performance predictions of component-based embedded systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen