Modelling of inductive properties of the line-output transformer : from field-line pictures to equivalent circuits

P.J. Bax

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  581 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Laan, Piet, Promotor
  • Vandenput, Andre, Promotor
  Datum van toekenning7 jun. 1995
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-0196-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit