Modelling of dislocation density interactions in high-cycle fatigue

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Plaats van productieFinland, Jyvaskyla
Pagina's1-15, CDROM
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit