Modelling of angular dispersion due to rough surface scattering for implementation in ray-tracing-based propagation prediction tools

M.R.J.A.E. Kwakkernaat, M.H.A.J. Herben

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling of angular dispersion due to rough surface scattering for implementation in ray-tracing-based propagation prediction tools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen