Modelling life trajectories and mode choice using Bayesian belief networks

M. Verhoeven

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

438 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling life trajectories and mode choice using Bayesian belief networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen