Modelling hypothermia in patients undergoing surgery

N.M.W. Severens

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

329 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling hypothermia in patients undergoing surgery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie