Modelling firms propensity to continue service exporting: a cross-country analysis

P.G. Patterson, J.C. Ruyter, de, M. Cicic, M.G.M. Wetzels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling firms propensity to continue service exporting: a cross-country analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance