Modelling argument recognition and reconstruction

J.K. Katzav, C. Reed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaties (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling argument recognition and reconstruction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen