Modelling and simulation of virtual natural lighting solutions in buildings

R.A. Mangkuto

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1246 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Jan L.M., Promotor
  • van Loenen, Evert J., Promotor
  • Aries, Myriam, Co-Promotor
Datum van toekenning14 mei 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3604-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit