Modelling and simulation of an unsaturated polyester process

M.R. Shah, E. Zondervan, A.B. Haan, de

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling and simulation of an unsaturated polyester process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen