Modelling and simulation in the science of micro- and mesoporous materials

C. Richard A. Catlow, Rutger A. van Santen, Veronique Van Speybroeck

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling and simulation in the science of micro- and mesoporous materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen