Modelling and simulating simultaneous liquid and vapour transport in partially saturated porous materials

A.J.J. Zanden, van der

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

    4 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling and simulating simultaneous liquid and vapour transport in partially saturated porous materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie