Modelling and predicting properties of polymers in the amorphous glassy state

S.M. Vleeshouwers

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  392 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Simha, R., Promotor, Externe Persoon
  • Lemstra, Piet, Promotor
  Datum van toekenning11 mei 1993
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit