Modelling and Experimental Study of the NOx Photocatalytic Degradation Employing Concrete Pavement with Titanium Dioxide

M. Ballari, M. Hunger, G. Hüsken, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of EAAOP2, 2nd European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes
Plaats van productieNicosia, Cyprus
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit