Modelling and calculation of a partially premixed turbulent flame

R. Ovink, A.P.G.G. Lamers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling and calculation of a partially premixed turbulent flame'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen