Modelling and analysis of multi-scale streaming applications

Seyedhadi Seyedalizadeh Ara

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Basten, A.A. (Twan), Promotor
  • Geilen, Marc C.W., Co-Promotor
Datum van toekenning21 mrt. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4721-0
StatusGepubliceerd - 21 mrt. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit