Modelling and analysing ERTMS hybrid level 3 with the mCRL2 toolset

Maarten Bartholomeus, Bas Luttik, Tim Willemse

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Zoekresultaten