Modelling alternative distribution set-ups for fragmented last mile transport: Towards more efficient and sustainable urban freight transport

Bram Kin (Corresponding author), Joeri Spoor, Sara Verlinde, Cathy Macharis, Tom van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling alternative distribution set-ups for fragmented last mile transport: Towards more efficient and sustainable urban freight transport'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen