Modelling a water purification process for quality monitoring

F.H. Meulen, van der, S. Luca, G. Overal, J.L.A. Dubbeldam, A. Di Bucchianico, G. Jongbloed

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Study Group Mathematics with Industry (Delft, The Netherlands, January 27-31, 2014)
RedacteurenJ. Dubbeldam, W. Groenevelt, A.W. Heemink, D. Lahaye, C. Meerman, F. Meulen, van der
Plaats van productieDelft
UitgeverijTechnische Universiteit Delft
Pagina's36-52
ISBN van geprinte versie978-94-6186-306-5
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling a water purification process for quality monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit