Modellering van stromingen in de vuurhaard van een centrale-ketel

P.M.G.A. Muiters, A.P.G.G. Lamers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  31 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)40-43
  TijdschriftI2-Procestechnologie
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit