Modelleren, optimaliseren en regelen op verschillende beslisniveaus

E. Zondervan, J. Grievink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Op 19 februari j.l. werd in Eindhoven de eerste editie van het RMCiPE (Rendez-vous for Mathematics and Computers in Process Engineering) gehouden. In dit symposium gaven zes sprekers hun visie op modellering, optimalisatie en regeling van processystemen op verschillende niveaus. Een procestechnoloog kijkt vaak naar het laagste niveau, waar variabelen als temperatuur, druk, conversie, van belang zijn. Één abstractie niveau hoger krijgen we te maken met problemen die gerelateerd zijn aan opslag en distributie van grondstoffen en producten Op een nog hoger niveau moet worden nagedacht over het ontwerp, verkoop, aankoop en, de geografische locatie van een productiefaciliteit. Een geïntegreerde kijk op al deze beslisniveaus levert veel voordelen op. Ongeveer 70 mensen uit de academische wereld en de industrie namen deel aan het rendez-vous. Duidelijk werd ook dat andere disciplines nuttige oplossingen kunnen aandragen aan problemen die vaak binnen de procestechnologie gemeenschap aan de orde zijn.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)8-9
  TijdschriftNPT Procestechnologie
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2010

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelleren, optimaliseren en regelen op verschillende beslisniveaus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit