Modeling Visit Probabilities within Space-Time Prisms of Daily Activity-Travel Patterns

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling Visit Probabilities within Space-Time Prisms of Daily Activity-Travel Patterns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance