Modeling Visit Probabilities within Space-Time Prisms of Daily Activity-Travel Patterns

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel11th hEART 2023 Symposium
StatusGeaccepteerd/In druk - 22 mei 2023

Citeer dit