Modeling viscoelastic resistance of deposited polymer during olefin polymerization

U.S. Agarwal, P.J. Lemstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling viscoelastic resistance of deposited polymer during olefin polymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Engineering

  Material Science