Modeling variability in the component and connector view of architecture using UML

M. Razavian, R. Khosravi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaties (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling variability in the component and connector view of architecture using UML'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science