Modeling three-dimensional interaction tasks for desktop virtual reality

L. Liu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

593 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling three-dimensional interaction tasks for desktop virtual reality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen