Modeling the Mechanical Parameters of Glaucoma

Pascal A.M.M. Vroemen, Theo G.M.F. Gorgels, Carroll A.B. Webers, Jan de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling the Mechanical Parameters of Glaucoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen