Modeling the interaction of IEEE 802.3x hop-by-hop flow control and TCP end-to-end flow control

R. Malhotra, R. Haalen, van, M.R.H. Mandjes, R. Núñez Queija

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijCentrum voor Wiskunde en Informatica
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 2005

Publicatie series

NaamCWI Report
VolumePNA-E0518

Citeer dit

Malhotra, R., Haalen, van, R., Mandjes, M. R. H., & Núñez Queija, R. (2005). Modeling the interaction of IEEE 802.3x hop-by-hop flow control and TCP end-to-end flow control. (CWI Report; Vol. PNA-E0518). Centrum voor Wiskunde en Informatica.