Modeling the impact of solar irradiance on the chemical degradation of painted wall hangings in a historic interior.

A.W.M. van Schijndel, H.L. Schellen, Z. Huijbregts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Originele taal-2Engels
TitelCOMSOL application notes
Subtitelsimulation-driven design for the thermal management of buildings
UitgeverijComsol
Pagina's14-15
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2017

Citeer dit