Modeling the flow of nonlinear viscoelastic polymers in a filament stretching rheometer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusIn voorbereiding - 2020

Citeer dit