Modeling the drop formation process in inkjet printheads

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)4-
  TijdschriftFlow3D News
  Volumespring
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit