Modeling roughness perception for sounds with ramped and damped temporal envelopes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelForum Acusticum 2005
Plaats van productieBudapest
UitgeverijEuropean Acoustics Association
Pagina's1719-1724
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit

Kohlrausch, A. G., Hermes, D. J., & Duisters, R. (2005). Modeling roughness perception for sounds with ramped and damped temporal envelopes. In Forum Acusticum 2005 (blz. 1719-1724). European Acoustics Association.